ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
(Aydınlatma Metni)
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

Sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda (e-posta) iletilmesi yoluyla veya internet sitesi (iş başvuru formu ve iletişim formu) üzerinden topluyoruz.
Kişisel verileriniz ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik ortamda doldurulan formlar, telefon aramaları, elektronik e-posta, veri girişi alanları ile çerezler üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, açık rızanın bulunması ile meşru meşru menfaatin gerçekleştirilmesi kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
Sizin veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad, soyadı, e-posta, telefon ve adres bilgileri, mesaj ve notlarınız içinde geçen verileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri vb.) ve gerekmesi halinde TC kimlik numarasından oluşan kişisel verilerini;

Amaçlarıyla işliyoruz.
Şirket içerisinde yürütülen işlerde; çalışanların ad, soyad ve rızaları olması halinde sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerini;
·         Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
·         Denetim ve yönetimin sağlanması,
·         Güvenliğin sağlanması,
·         Gerekli eğitimlerin tamamlanması,
·         İşe uygunlunluğun teyidi,
·         Gerekli koruyucu malzemelerin temininin sağlanması,
Amaçlarıyla işliyoruz
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
 a. Site üzerindeki formlar
Formu kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması, ve bu doğrultuda sizlerle iletişime geçilmesi ve form üzerindeki notlarınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilecektir.
Ürünler ve ürün çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirici ve tanıtıcı nitelikteki bültenlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi için kullanılmaktadır.
 b. Çerezler
ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan ciftyildiz.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.
Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Genel Olarak
ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.
Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.
Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. 
KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
Sitemizde Kullanılan Çerezler
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.  
İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.
Sosyal Medya Çerezleri 
Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.
Performans ve Analiz Çerezleri 
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.
Hedefleme veya reklam çerezleri 
Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde,  yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ve yetkili özel kişilere ile paylaşıyoruz.
Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına organizasyon firmalarına ve otellere aktarıyoruz.
Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.
Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz. 

ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., yine yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki sunucularda barındırma  (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) ve kişisel verileri aktarma hakkına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Ayrıca, ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den  yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kurumsal şirket e-posta hesabınız ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÇİFTYILDIZ MERMER MAKİNELERİ İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: …………………………….
İletişim Linkihttp://www.ciftyildiz.com/
Adres:Özel Büsan Organize Sanayi Bölgesi Kosgeb Caddesi 10649 Sokak No:1 Konya / TÜRKİYE
T : +90 332 345 01 45 (pbx)
F : +90 332 345 01 50
E-mail: bilgi@ciftyildiz.com